έ

Ποτέ δεν πυροβολούν στα πόδια.Το μυαλό είν΄ ο στόχος.

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015

Τρίμηνη προγαμιαία ...δοκιμή γυναικών

suriye_kadin
Στο Ισλαχίγιε του νομού Γκαζιάντεπ πολλές γυναίκες από την Συρία που δίνουν χρήματα σε άντρες για να τις παντρευτούν, υποχρεώνονται σε μια προγαμιαία ¨περίοδο δοκιμής¨. Μάλιστα,αν στο τέλος ενίοτε δεν πραγματοποιηθεί ο γάμος,οι γυναίκες δεν παίρνουν μεγάλο μέρος των χρημάτων.Η ζωή των προσφύγων οι οποίοι διωγμένοι από την χώρα τους λόγω των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων κατέφυγαν στην Τουρκία,σταδιακά μετατρέπεται σε ανθρώπινη τραγωδία.Γυναίκες από την Συρία που ήθελαν να γλυτώσουν από το στάτους του πρόσφυγα και να γίνουν ¨πολίτες¨ έδωσαν χρήματα σε υποψήφιους γαμπρούς,οι οποίοι τις υποχρέωσαν σε μια τρίμηνη ¨δοκιμή¨ και μάλιστα όταν αργότερα άλλαξαν γνώμη για τον γάμο,κράτησαν και τα χρήματα.Το θέμα σχετικά με την αφαίρεση με αυτό τον τρόπο χρημάτων από τις γυναίκες αυτές και της χρησιμοποίησης τους ως σκλάβες του σεξ,το δημοσιοποίησε σύζυγος διευθυντή μεγάλου κρατικού φορέα.Αναφέρεται πως οι γυναίκες αυτές (που δεν μπορούν να προσφύγουν και στην αστυνομία επειδή θα επρόκειτο για γάμο έναντι χρημάτων)  έδωσαν σε υποψήφιους γαμπρούς από 3 έως 10 χιλιάδες λίρες.Οι γυναίκες αυτές που για να κερδίσουν αυτά τα χρήματα έκαναν διάφορες δουλειές μεταξύ των οποίων και πορνεία,θέλησαν να αποκτήσουν ταυτότητα της TC και να γίνουν πολίτες. Το άτομο που τα ανακάλυψε αυτά μιλώντας στην SOL είπε πως καθώς δεν μπόρεσε να πείσει κάποιο από τα θύματα να καταθέσουν, δεν μπορεί να αποδείξει αυτή την ιστορία.Μάλιστα αναφέρεται πως οι επίσημοι αρμόδιοι είναι ενήμεροι για την κατάσταση αυτή, αλλά δεν έχει γίνει κάποια προσπάθεια για την αποτροπή της.                    Haber.sol.org  27/6/2015

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Ρύθμιση χρεών στη ΔΕΗ έως 36 δόσεις με προκαταβολή 10%

Με 36 δόσεις (τρία χρόνια), που υπό προϋποθέσεις μπορεί να φθάσουν ακόμα και στις 60 (πέντε χρόνια), μπορούν οι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος να αποπληρώσουν τις ανεξόφλητες οφειλές τους προς τη ΔΕΗ, σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα διακανονισμών που ανακοίνωσε η επιχείρηση. Αυτό αφορά και τα οικιακά τιμολόγια και τις επιχειρήσεις.
Η βασική προϋπόθεση για την ένταξη κάποιου πελάτη της ΔΕΗ στο νέο πρόγραμμα, κάτι που μπορεί να γίνει και τηλεφωνικά στο 11770, είναι να δώσει προκαταβολή της τάξης του 10%, από 20% που ίσχυε πριν, ενώ ο αριθμός των δόσεων θα καθορίζεται σε συνάρτηση με το εισόδημα, το ιστορικό του καταναλωτή, το ύψος της κατανάλωσης και εάν πρόκειται για επιχείρηση θα λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική της κατάσταση.
Ειδικότερα, οι 36 δόσεις αφορούν σε όλους τους καταναλωτές της Χαμηλής Τάσης (νοικοκυριά, επαγγελματίες, βιοτεχνίες, βιομηχανίες) και της Μέσης Τάσης (μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες) πλην των εποχιακών και έρχονται να αντικαταστήσουν τις 8 δόσεις που ίσχυαν μεσοσταθμικά για τους οικιακούς και τις μικρές επιχειρήσεις, και 4 ως 6 δόσεις για μεσαίες και μεγάλες. Ειδικά για τους ευάλωτους καταναλωτές,όπως είναι οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, τα άτομα με αναπηρία κ.λπ.,οι δόσεις μπορεί να φθάσουν ως και τις 60 από 40 σήμερα.
Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλέτες που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενους διακανονισμούς, υπό την προϋπόθεση της εξόφλησης των τρεχόντων λογαριασμών. Να σημειωθεί, πάντως, ότι οι δόσεις είναι έντοκες με το εκάστοτε ισχύον συμβατικό επιτόκιο, που σήμερα κυμαίνεται στο 5,7%. Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός Παροχής στο λογαριασμό της ΔΕΗ,ενώ προβλέπεται και τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 11770.
Σε ό,τι αφορά τις εποχικές (τουριστικές) επιχειρήσεις, το νέο πρόγραμμα διακανονισμών περιλαμβάνει 8-18 δόσεις με προκαταβολή 10%. Στις περιπτώσεις των συστηματικών κακοπληρωτών, με βάση την κατανάλωση ρεύματος, τα τετραγωνικά του σπιτιού του και το εισόδημα, η παροχή θα διακόπτεται.
Σήμερα, οι ανεξόφλητες οφειλές της ΔΕΗ ανέρχονται σε 1,9 δισ. ευρώ και από αυτές το 1,2 δισ. προέρχεται από οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές, 200.000.000 από το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα,280.000.000 από επιχειρήσεις που τροφοδο- τούνται από την υψηλή τάση (ενεργοβόρες βιομηχανίες) και τα υπόλοιπα από επιχειρήσεις της μέσης τάσης. Να σημειωθεί ότι από το 1.000.000 διακανονισμούς της παλαιάς ρύθμισης, το 50% δεν τηρήθηκε. Ως ενεργοί, εξυπηρετούμενοι και μη,θεωρούνται 280.000 διακανονισμοί.

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2015

Ο εθνικός ρόλος του λογοτέχνη

Ο εθνικός ρόλος του λογοτέχνη.
Η υπεροχή του ανθρώπινου όντος ως προς τα άλλα έμβια,έγκειται στην ανάπτυξη λόγου.Μέσα από θαυ- μαστές νοητικές συνάψεις επιτυγχάνεται και η αντίληψη του (μικρο- μακρο-) κόσμου και η απόδοσή του σε κώδικες έκφρασης και επικοινωνίας: τις γλώσσες.Η γλώσσα,ο λόγος όχι μόνο αποτυπώνει δεδομένα και υπάρ- χοντα,αλλά προωθεί την σκέψη σε παρθένες ζώνες του φαντασιακού και του μεταφυσικού.Είναι εκεί που η ανθρώπινη ταπεινότητα εξακτινώνεται προς το συμπαντικό θείο.
Ο κόσμος του καθένα από εμάς ορίζεται από τα πλαίσια του διανοητικού εύρους του και τη δυνατότητα λε- κτικής αποτύπωσής του.Έτσι,το λεξιλόγιο μπορούμε να πούμε ότι φανερώνει τα σύνορα της κοσμοθέα- σης,της κοινωνικής πραγματικότητας και της συναισθηματικής ταλάντωσης του εκάστοτε φορέα του.Κάθε σύ- νολο ανθρώπων με κοινά χαρακτηριστικά καταγωγής και διαβίωσης,αυτό που λέμε έθνος (από το εσμός,σμά- ρι) έχει διαμορφώσει,για να το πούμε χοντρικά,την δική του ιδιαίτερη γλώσσα.Βέβαια,οι γλωσσολογικές και κοινωνιολογικές ανιχνεύσεις έχουν αποτυπωθεί στις επιστήμες του ανθρώπου και συνεχώς διαστέλλο- νται.Παραμένει όμως πραγματικότητα το εθνικό ιδιόλεκτο,ας το πούμε έτσι,για κάθε περίπτωση: Κάθε λαός διαμορφώνει τα ιδιαίτερα γλωσσικά μορφώματά του,άσχετα από κοινές αφετηρίες στο γενεαλογικό δέντρο των γλωσσών.Παρ΄ όλο που,αλλιώς εκφράζουνε την χαρά ή τη λύπη οι κάτοικοι του γεωγραφικού Βορρά,των αστικών περιβαλλόντων,των ποικίλων μορφωτικών επιπέδων,των ξεχωριστών επαγγελματικών δραστηριο- τήτων και κάθε επί μέρους διαφορά πολιτιστική,ιστορική κ.λπ. παίζει το μικρό ή μεγάλο ρόλο της στη γενική φόρμα που υποστασιάζει την κάθε γλωσσική ζώνη (μεγάλες ομοταξίες ή υποομάδες τους),όμως,πέρα από αυτά,κάθε λαός συγκλίνει σε εκφραστικές ομοιότητες και ταυτίσεις.
Η λογοτεχνία,ως η τέχνη του λόγου,δεν έχει άλλο μέσο για την δημιουργία συναισθημάτων,ιστοριών,μύθων από τις λέξεις.Με αυτές ο μάστορας συγγραφέας-λογοτέχνης σμιλεύει οντότητες,περιπλέκει καταστάσεις ζω- ής,φέρνει στην επιφάνεια εσωτερικότητες,αναδεικνύει κάλλη και βαρβαρότητες,εξακοντίζει μηνύματα,επιφέ- ρει συγκινήσεις,ανατέμνει το παρελθόν,οραματίζεται μέλλοντα... Το εργαλείο που όλα αυτά ορθώνονται από τον αδιόρατο χώρο του νοητικού και καταγράφονται στο λευκό χαρτί είναι βέβαια οι λέξεις,οι οποίες σημαί- νουν τον κόσμο του αποστολέα λογοτέχνη και των ληπτών αναγνωστών.Το κάθε λογοτέχνημα,πεζό ή ποίη- μα,δεν αιωρείται σε μια αιθερική σφαίρα,αλλά υφίσταται και σαρκώνεται σε εντελώς συγκεκριμένο περιβάλ- λον: Ό,τι ορίζει το σύμπαν ενός λαού.Η διαδρομή του στο χρόνο,οι συμπεριφορές του από τον έρωτα,το φαΐ,το γλέντι έως τις μυστηριακές ψυχολογίες που συνθέτουν την ιδιαίτερη ταυτότητα αυτού του λαού.Ο λογοτέχνης όσο πιο πολύ τρανεύει,τόσο πιο πολύ εκφράζει το λαό του.Όσο πιο καθολικός γίνεται,τόσο πιο πολύ μπαίνει στο μεδούλι και στα μύχια του κόσμου που έχει συγκροτήσει το έθνος του.
Αυτό δεν σηματοδοτεί μόνο χρέος και ευθύνες για τον λογοτέχνη,αλλά τον καθιστά και άτυπο διαφυλαχτή του λεκτικού πλούτου που διαχρονικά ο λαός του συσσώρεψε.Η γλώσσα δεν είναι μόνο εθνική σημαία,αλλά και θησαυροφυλάκιο ψυχής.Ο λογοτέχνης μάστορας της γλώσσας,επιφορτίζεται όλο αυτό το βάρος,και καλείται όχι μόνο να το διασώσει,προστατεύοντάς το από αλλοιώσεις και φθορές,αλλά και να το εμπλουτίσει ακουμπώ- ντας στη ρίζα και στην παράδοση,ατενίζοντας ταυτόχρονα το σύγχρονο και το παναθρώπινο.Ο συγγραφέας λογοτέχνης δεν μπορεί να νοηθεί ως ένας έμπορος αφηγημάτων,ως φθηνός πωλητής ανούσιας ψυχαγωγίας.Ο ρόλος του οφείλει να αποτυπώνει τους κραδασμούς του λαού του.Σε κάθε περίπτωση όμως,και δεν υπάρχει σε αυτό έκπτωση ή συγχώρεση,πρέπει να χειρίζεται τις άγιες λέξεις με απέραντη στοργή,ευλαβική σοβαρότητα και υψηλή συνείδηση ότι διακονεί κυρίαρχο ακρογωνιαίο παράγοντα της προσωπικότητας του έθνους του.

Γιάννης Β. Πέππας,Φιλόλογος
Δημοσιεύτηκε και στον Παλμογράφο.Δείτε εδώ 

(Δημοσιεύτηκε και στη μηνιαία εφημερίδα Ρήξη,φ. 115,13-6-15,σελ. 20)

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

ΠΡΟΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΥΡΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΡΕΙΑ ΣΥΡΙΑ

Δεκάδες χωριά και οικισμοί εκκαθαρίστηκαν και στο Γκίρε Σπι κυματίζει πια η σημαία του YPG
ypg
Στα πλαίσια της εκκαθάρισης που κάνουν οι δυνάμεις των YPG / YPJ  στο δυτικό μέτωπο του καντονιού Τζίζιρ,χτές το βράδυ κρεμάστηκε η σημαία του YPG στο  Γκίρε Σπι.Στην επιχείρηση δόθηκε η ονομασία του διοικητή του Δυτικού Μετώπου Ρουμπάρ Καμίσλο που σκοτώθηκε  στις 14 Μαΐου. Στα πλαίσια της επιχείρησης απελευθερώθηκε το όρος Κιζβάν που έχει μεγάλη σημασία και επίσης εκατοντάδες χωριά και οικισμοί απελευθερώθηκαν.Το YPG στις 20 Μαίου ανακοίνωσε πως το όρος Κιζβάν εκκαθαρίστηκε από τις συμμορίες.Μια μέρα νωρίτερα οι δυνάμεις των YPG / YPJ  είχαν εκκαθαρίσει το χωριό Ξέρρα που βρισκόταν στους πρόποδες του όρους και έπειτα προχώρησαν προς την κορυφή.….                                                                 Koυρδικό πρακτορείο Φιράτ  16/6/2015

Σάββατο, 20 Ιουνίου 2015

Αντηλιακό και έγκαυμα

1
Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα αντηλιακά δεν μας παρέχουν 100% προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UVA και UVB).Απλά,μας επιτρέπουν να καθίσουμε στον ήλιο με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Τα παιδικά αντηλιακά χωρίζονται σε αυτά που περιέχουν φυσικά φίλτρα και προορίζονται για παιδιά μικρότερης ηλικίας και σε αυτά που περιέχουν χημικά φίλτρα.Τα αντηλιακά με τα φυσικά φίλτρα (ανόργανα),αντανακλούν την υπεριώδη ακτινοβολία και μετά την επάλειψη αφήνουν στο δέρμα ένα λευκό φιλμ.Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βρέφη και νήπια,αλλά και σε παιδιά με προβλήματα ατοπικής δερματίτιδας και δυσανεξία στα αντηλιακά χημικών φίλτρων.Τα αντηλιακά με τα χημικά φίλτρα (οργανικά) απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία και δεν την αφήνουν να βλάψει τις κατώτερες στοιβάδες του δέρματος.Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά μεγαλύτερα του έτους,που δεν εμφανίζουν δυσανεξία στα οργανικά φίλτρα.
Τα αντηλιακά χωρίζονται ακόμη με βάση τον δείκτη αντηλιακής προστασίας (SPF- Sun Protection Factor.).Ο δείκτης SPF αφορά κυρίως την ακτινοβολία UVB,στην οποία οφείλεται και η ελαφρά κοκκινίλα,μετά από ολιγόλεπτη απροστάτευτη έκθεση στον ήλιο.Για παράδειγμα δείκτης αντηλιακής προστασίας UVB 20 σημαίνει ότι αν χωρίς αντηλιακή προστασία θα μπορούσατε να μείνετε στον ήλιο επί 30 λεπτά μέχρι να αρχίσει το δέρμα σας να κοκκινίζει,με το αντηλιακό φίλτρο με SPF 20 μπορείτε να μείνετε στον ήλιο 20 φορές μεγαλύτερο χρονικό διάστημα,πριν αρχίσει να κοκκινίζει το δέρμα σας.Τέλος,για να είναι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται η προστασία των αντηλιακών,βάζουμε στο παιδί αρκετή ποσότητα αντηλιακού,καλύπτουμε σχολαστικά όλα τα ακάλυπτα μέρη του σώματος και επαναλαμβάνουμε κάθε 2-3 ώρες ή συχνότερα,εάν το παιδί μπαινοβγαίνει στο νερό.Θυμίζουμε ότι τα περισσότερα αντηλιακά έχουν διάρκεια ζωής 2 χρόνια.Μπορούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε το αντηλιακό γαλάκτωμα της προηγούμενης χρονιάς φτάνει να είναι αποθηκευμένο σε δροσερό και σκιερό μέρος (Θερμοκρασία δωματίου <25ο C).
Δεν πρέπει να ξεχνάμε:
• Βρέφη έως 6 μηνών δεν εκτίθενται στον ήλιο!
• Ακολουθούμε τα μέτρα αντηλιακής προστασίας καθημερινά και όχι μόνο στην παραλία.
• Αποφεύγουμε την ηλιακή έκθεση 11πμ-4μμ, καθημερινά
• Η ομπρέλα θαλάσσης προφυλάσσει από την ηλιακή ακτινοβολία μόνο σε ποσοστό 15%, ενώ το νερό της θάλασσας σε ποσοστό μόλις 5%
• Ρούχα τα οποία προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία είναι μόνο αυτά τα οποία έχουν πυκνή ύφανση, δηλαδή εκείνα τα οποία δεν μπορείς να δεις μέσα από αυτά αν τα σηκώσεις στον ήλιο.Επίσης,ακόμη και τα ηλιοπροστατευτικά ρούχα εάν βραχούν χάνουν περίπου το 50 % της ηλιοπροστατευτικής τους ικανότητας.
• Καταναλώνουμε άφθονα υγρά
Τι κάνουμε σε περίπτωση εγκαύματος
Στην περίπτωση που παρά τα μέτρα προστασίας από τον ήλιο τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και είτε λόγω μη επαρκούς ηλιοπροστασίας (μικρότερος δείκτης ηλιοπροστασίας από τον επιθυμητό,αποφυγή χρήσης καπέλου ή γυαλιών ηλίου) είτε υποεκτίμηση της επικινδυνότητας της ηλιακής ακτινοβολίας,καταλήγετε σπίτι με ένα δερματικό έγκαυμα.Και τώρα τι κάνουμε; Αρχικά αφαιρούμε τα ρούχα και τοποθετούμε την περιοχή του δέρματος που έχει υποστεί τη βλάβη κάτω από τρεχούμενο δροσερό νερό,τουλάχιστον για 3 λεπτά. Με αυτό τον τρόπο, μειώνουμε το βάθος του εγκαύματος και προστατεύουμε τις βαθύτερες στοιβάδες του δέρματος από την επιπλέον καταστροφή.Σε καμία περίπτωση δεν τοποθετούμε πάνω στην περιοχή του εγκαύματος οδοντόπαστες,βούτυρο,γιαούρτι,ντομάτα ή οτιδήποτε άλλο «γιατροσόφι».Εάν έχουν ήδη δημιουργηθεί φυσαλίδες ή έλκη δεν τα πειράζουμε.
Επικοινωνήστε άμεσα με τον παιδίατρό σας για να εκτιμήσει τη σοβαρότητα και τον βαθμό του εγκαύματος, αλλά και για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες αντιμετώπισης.Δεν ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας δέχονται το 80% της συνολικής ηλιακής ακτινοβολίας που θα δεχτούν σε ολόκληρη τη ζωή τους έως τα 20 πρώτα χρόνια.Αυτό δεν γίνεται μόνο το καλοκαίρι στην παραλία,αλλά κυρίως στην καθημερινότητά μας,στο σχολείο,στην εκδρομή,στη βόλτα,στα ψώνια.Πρέπει να εκπαιδεύσουμε λοιπόν τα παιδιά μας,αλλά και τους εαυτούς μας,να φροντίζουν τη δερματική τους υγεία,από τα πρώτα κιόλας χρόνια,για να υιοθετήσουν μια υγιή συμπεριφορά σε όλη την ενήλικο ζωή τους.

Παρασκευή, 19 Ιουνίου 2015

Όμορφος μουσουλμανικός κόσμος...

Απαγόρευση ¨διασκέδασης¨ γυναικών μετά τις 11 το βράδυ στην Ινδονησία
fft107_mf4820140
Ανακοινώθηκε πως στην πόλη Μπάντα Άτσε της Ινδονησίας απαγορεύτηκε πλέον στις γυναίκες να πηγαίνουν μετά από τις 11 το βράδυ σε εμπορικά κέντρα,καφέ,ρεστοράν κ.α. αν δεν συνοδεύονται από άντρες συγγενείς τους.….Ως δικαιολογία για την απαγόρευση προβάλλεται η αποτροπή των σεξουαλικών επιθέσεων κατά των γυναικών.Πλέον οι γυναίκες αν δεν έχουν δίπλα τους τον άντρα τους ή κάποιον άντρα συγγενή τους δεν θα μπορούν ένα πηγαίνουν σε καφέ,ρεστοράν,εμπορικά κέντρα ή να βλέπουν έναν αγώνα. Επίσης απαγορεύτηκε πλέον η εργασία των γυναικών πέραν αυτής της ώρας.Σύμφωνα με το άρθρο από την Χουριέτ,κριτική στον νέο νόμο ασκείται από τις οργανώσεις γυναικείων δικαιωμάτων,καθώς όπως λένε δημιουργεί συνθήκες ανισότητας μεταξύ των φύλων στις επιχειρήσεις.….Γυναίκες που δεν θα εφαρμόσουν τον νόμο θα τιμωρηθούν με επίπληξη, αλλά οι επιχειρήσεις που θα βάζουν εργαζόμενες πέραν αυτού του ωραρίου,θα κινδυνέψουν να χάσουν την άδεια λειτουργίας τους.Η επαρχία του Άτσε κυβερνείται με βάση τους ισλαμικούς νόμους και σε αυτήν τιμωρείται η ομοφυλοφιλία,ο τζόγος και η χρήση αλκοόλ.  Εφ. Ραντικάλ  10/6/2015
Χότζας στο Τουρκικό κρατικό TRT: Εάν ο παντρεμένος διαπράξει μοιχεία τότε θάνατος, ενώ αν είναι ελεύθερος ξυλοδαρμός.  
cevat_aksit_hocanin_menderes_sirri13490006220_h934454
Ο Τζαβάτ Αξίτ φιλοξενούμενος σε εκπομπή του TRT είπε πως αν παντρεμένος άνθρωπος διαπράξει μοιχεία,τότε πρέπει να πεθάνει,ενώ για τους ελεύθερους είπε πως ¨η ποινή δεν πρέπει να είναι θάνατος,αλλά ξυλοδαρμός¨.Ο Τζεβάτ Αξίτ που παλιότερα αναφερόμενος στο θέμα της ομοφυλοφιλίας είχε πει πως είναι ¨αιτία κατάρας¨ και κάτι στο οποίο πρέπει να επεμβαίνει το κράτος,ήταν φιλοξενούμενος στην εκπομπή ¨Καλή ιδέα¨ του TRT. Ο Αξίτ απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το διαζύγιο είπε πως ¨αν ένας άντρας πει στην γυναίκα του «σε χωρίζω» τότε δεν υπάρχει γάμος¨ και ότι οι γυναίκες μετά το διαζύγιο παραμένουν ¨δεμένες¨ στον σύζυγο τους ¨μέχρι να δούνε τα τρία¨.….Επίσης,όταν μια άλλη γυναίκα του ανέφερε τηλεφωνικά πως ο 43 ετών σύζυγος της συνήψε σχέσεις με μια 22χρονη κοπέλα, αυτός της είπε να συμβουλέψει τον σύζυγο της να την παντρευτεί αλλά και να πηγαίνει στο κρεβάτι του όταν αυτός της το ζητά.     Haber.sol.org   5/6/2015

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Λουξεμβούργο: ΟΧΙ στην ψήφο των ξένων


Στο «ΕΘΝΟΣ» (7/6) η είδηση για την «ξενοφοβία» στην καρδιά της ΕΕ:
«Oι πολίτες του Λουξεμβούργου απέρριψαν μαζικά στο δημοψήφισμα που διεξήχθη σήμερα την επέκταση των εκλογικών δικαιωμάτων στους ξένους που διαμένουν στην χώρα,οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 46% του πληθυσμού,τορπιλίζοντας τις φιλοδοξίες του πρωθυπουργού Ξαβιέ Μπετέλ να «εκσυγχρονίσει» την κοινωνία. 
Το «όχι» στην επέκταση των εκλογικών δικαιωμάτων των ξένων που διαμένουν περισσότερα από 10 χρόνια στην χώρα συγκέντρωσε ποσοστό 78,02% των ψήφων,σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα.«Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο και έγινε απόλυτα κατανοητό.Δεν πρόκειται για μία επιτυχία των κυβερνητικών κομμάτων.Θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα» δήλωσε ο Μπετέλ, 42 ετών. 
Ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Μεγάλου Δουκάτου πρωτοστάτησε έως την τελευταία στιγμή στην εκστρατεία με στόχο τον «εκσυγχρονισμό» του Λουξεμβούργου προσπαθώντας να πείσει τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους.Στο πρόγραμμα εκσυγχρο- νισμού περιλαμβάνεται η μείωση της ηλικίας ψήφου στα 16 από τα 18 χρόνια και η θέσπιση ενός δεκαετούς ορίου για τις υπουρ- γικές θητείες,μετά τη 19ετή θητεία του συντηρητικού προκατόχου του,του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ,ο οποίος είναι τώρα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Oι πολίτες του Λουξεμβούργου απέρριψαν επίσης μαζικά αυτά τα δύο ερωτήματα.Σε ό,τι αφορά την μείωση της ηλικίας εκλογικού δικαιώματος στα 16 χρόνια το ποσοστό του «όχι» ανήλθε στο 80,87%,ενώ αναφορικά με την υπουργική θητεία το «όχι» κατέγρα- ψε ποσοστό 69,93%.
Στην περίπτωση που οι πολίτες ενέκριναν την πρόταση της κυβέρνησης,η επέκταση των εκλογικών δικαιωμάτων θα αφορούσε 35.000 ξένους κυρίως από την Ευρώπη - αρχής γενομένης από τους Πορτογάλους που αντιπροσωπεύουν το 16,4% του πληθυσμού. Ακολουθούν οι Γάλλοι υπήκοοι (7%), οι Ιταλοί (3,5%), οι Βέλγοι (3,3%) και οι Γερμανοί (2,3%). Οι ξένοι υπήκοοι εκτός της Ευρώπης αντιπροσωπεύουν το 7% του πληθυσμού.»

Εἶναι ἐδῶ Ἑλλάδα ἤ ὄχι;!

Ξανάγινε (14/6/2015) στή Χλόη τῆς Ροδόπης ἡ ἐκδήλω- ση πού πρόσφατα βαφτίστηκε «Σαράντα Κουρμπάνια» πρός τιμήν 40 πεσόντων Ὀθωμανῶν ἐπιδρομέων τοῦ 14ου αἰώνα.Ὁ Τοῦρκος Πρόξενος Μ. Ἀκιντζί (στή φωτό δίπλα στόν τουρκομουφτή Σερήφ) μίλησε γιά «τούς μάρτυρές μας,τούς νικητές,αὐτούς πού ἔκαναν αὐτές τίς θυσίες,πού ἔπεσαν ἐδῶ ὡς μάρτυρες κατακτώντας τήν περιοχή,τούς τιμοῦμε μέ εὐγνωμοσύνη» καί ὁ Τσαβούς τοῦ DEB τόνισε ὅτι «ὁ κόσμος τῆς περιοχῆς ἐπί αἰῶνες ὀργανώνει αὐτή τήν ἐκδήλωση γιά νά τιμήσει τή μέρα πού οἱ πρόγονοί μας ἦρθαν ἐδῶ,μετέφεραν τά λάβαρά τους κι ἔπεσαν μάρτυρες κατά τήν κατάκτηση τῆς Ρούμελης».
Ξαναρωτᾶμε λοιπόν: Εἶναι ἐδῶ Ἑλλάδα ἤ ὄχι;!

Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015

Η Turkish Airlines έγινε σπόνσορας στην ομάδα "Ηρακλής" Θεσσαλονίκης !

c312c790a81fe67a4944db16dfc65eea_XL
Μια από τις πιο παλιές ποδοσφαιρικές ομάδες της Ελλάδας, Ο Ηρακλής που φέτος ανέβηκε κατηγορία ετοιμάζεται να συνάψει συμφωνία σπόνσορα με τις Turkish Airlines- Türk Hava Yolları.Οι σχετικές συζητήσεις άρχισαν την περασμένη εβδομάδα και κατά τις περασμένες μέρες έφτασαν στο τέλος τους.Το περιεχόμενο της κερδοφόρας για τον Ηρακλή συμφωνίας χορηγίας, αναφέρεται πως θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες.               Περ. Ρόντοπ Ρουζγκαρί  12/6/2015

Νασράλλα : Ο πόλεμος άρχισε επίσημα !


tel_box_sablon_003378
Ο Γενικός  Γραμματέας της Χεζμπολλάχ Χασάν Νασράλλα δήλωσε πως μετά από την επίθεση της ISIS σε κτίρια της Χεζμπολλά στην περιοχή Μπάαλμπεκ του νομού Μπεκάα του Λιβάνου,πλέον ο πόλεμος άρχισε επίσημα.Ο Νασράλλα μιλώντας σε συνέδριο που οργανώθηκε στην Βηρυτό δήλωσε: "Με την επίθεση της ISIS σε κτίρια της Χεζμπολλά στην περιοχή Μπααλμπέκ,πλέον άρχισε επίσημα ο πόλεμος ανάμεσα μας.Οι μαχητές της Χεζμπολλά πολεμώντας γενναία σκότωσαν και τραυμάτισαν δεκάδες μαχητές της ISIS." Ο Νασράλλα ανέφερε πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι να εξαφανιστεί η ΙSIS από τα σύνορα του Λιβάνου και πρόσθεσε πως ¨Οι μαχητές μας είχαν σημαντικές επιτυχίες και πολεμώντας κατά του Μετώπου Ελ Νούσρα.Προέλασαν επίσης προς την συνοριακή πόλη Αρσάλ του Λιβάνου¨.                              Τelgrafhane.org  10/6/2015

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2015

Εξαιρετικής ποιότητας οι ελληνικές θάλασσες

ThinkstockPhotos-453572779

Εξαιρετικής ποιότητας το 97% των υδάτων κολύμβησης στην Ελλάδα.
Στην τέταρτη θέση μεταξύ 30 ευρωπαϊκών χωρών βρίσκεται η χώρα μας σε ό,τι αφορά την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που εκδίδουν ετησίως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Με σαφώς πολλαπλάσιες περιοχές κολύμβησης σε σχέση με τις τρεις πρώτες χώρες (Κύπρος 112 ακτές, Μάλτα 87 ακτές και Λουξεμβούργο 11 ποτάμια και λίμνες), η Ελλάδα διαθέτει κατά 97% ύδατα εξαιρετικής ποιότητας. Συγκεκριμένα, από τα 1.540 σημεία που ελέγχθηκαν, αξιολογήθηκαν τα 1.518, καθώς τα υπόλοιπα 22 μετρήθηκαν για πρώτη φορά και δεν μπορούν να συνυπολογιστούν (αν και έχουν νερά εξαιρετικής ποιότητας). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:
  •  1.495 σημεία κολύμβησης χαρακτηρίζονται «εξαιρετικής ποιότητας». Όλα πλην ενός βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές.
  •  23 σημεία χαρακτηρίζονται «καλής ποιότητας».
  •  Κανένα σημείο δεν χαρακτηρίστηκε επαρκούς ή ανεπαρκούς ποιότητας.
Στην πέμπτη θέση ακολουθεί η Κροατία (94%), ενώ η Γερμανία (90%) βρίσκεται στην έκτη.
Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο το 2% των περιοχών κολύμβησης δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης και χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».
Στην έκθεση του ΕΟΠ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκρίνεται η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, κατόπιν δειγματοληψίας, σε περισσότερες από 21.000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Ελβετία και την Αλβανία το 2014. Παράλληλα με την έκθεση, ο ΕΟΠ δημοσίευσε ένα διαδραστικό χάρτη με τις επιδόσεις της κάθε περιοχής κολύμβησης.
Σε Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών κολύμβησης με ανεπαρκή ποιότητα υδάτων
Παράλληλα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που πληροί το 95% των περιοχών κολύμβησης, το 83% πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές του επιπέδου «εξαιρετικής ποιότητας». Τα ύδατα κολύμβησης κρίνονται ως ανεπαρκούς ποιότητας μόνο σε 409 περιοχές κολύμβησης, αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2% του συνόλου. Τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών κολύμβησης με ανεπαρκή ποιότητα υδάτων εντοπίζονται στην Ιταλία (107 περιοχές, 2%), στη Γαλλία (105 περιοχές, 3%) και την Ισπανία (67 περιοχές, 3%).
Σε γενικές γραμμές, οι θαλάσσιες ακτές της ΕΕ λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία, καθώς το 97% πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές και πάνω από το 85% χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικής ποιότητας». Τα ύδατα σε όλες τις θαλάσσιες ακτές στη Σλοβενία, τη Μάλτα και την Κύπρο διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα.
Συγκριτικά, το 91% των περιοχών κολύμβησης σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια) ικανοποιεί τα ελάχιστα πρότυπα με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνει, ενώ άνω του 78% χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής ποιότητας. Στο Λουξεμβούργο και στη Βουλγαρία όλες οι εσωτερικές περιοχές κολύμβησης χαρακτηρίζονται εξαιρετικές, με επόμενη τη Δανία, όπου το 95% των υδάτων κολύμβησης σε λίμνες κρίνεται ως εξαιρετικής ποιότητας. Οι περίπου 2.000 εσωτερικές περιοχές κολύμβησης στη Γερμανία χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας σε ποσοστό 92%.

Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

Απλά μαθήματα Γεωπολιτικής...

Έκκληση από την Ε.Ε. προς την FYROM για πρόωρες εκλογές
1022894447
Ο αρμόδιος για την διεύρυνση της Ε.Ε. Γιοχάννες Χαν έκανε έκκληση για πρόωρες εκλογές και για ¨τελική συμφωνία¨.Ο αρμόδιος για την διεύρυνση της Ε.Ε. Γιοχάννες Χαν μιλώντας μετά από τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις, έκανε έκκληση για πρόωρες εκλογές στη χώρα και υπό την επίβλεψη της Ε.Ε.Ο Χαν δήλωσε πως είναι ανάγκη να εφαρμοστούν όλες οι προτάσεις που έγιναν από την Ε.Ε. και ότι η κυβέρνηση για να επιτευχθεί ¨τελική συμφωνία¨ την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες,θα πρέπει να κάτσει στο τραπέζι με την αντιπολίτευση. Ο Χαν πρόσθεσε πως η κρίση θα είναι και μια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισμό της χώρας.                    Haber. sol.org
Σχόλιο: Μόλις ακούστηκε για πέρασμα του ρωσικού αγωγού από τα Σκόπια ¨προέκυψε¨ η σύρραξη στο Κουμάνοβο… Αμέσως μετά έρχεται ο ¨υπεργολάβος¨ των ΗΠΑ και κοιτά να διώξει την κυβέρνηση….

Γιατί δολοφόνησαν τον Χρυσόστομο Σμύρνης


ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

kilise_m

Λέγοντας την προσευχή τεκμπίρ έβαλε φωτιά στην πόρτα της εκκλησίας της Αγίας Τριάδας που βρίσκεται επί της οδού Μπαχαρίγιε στην περιοχή Καντίκιοϊ της Κωνσταντινούπολης. Ο 25 ετών Μ.Σ. χτες το βράδυ στις 20:30 έριξε διαλυτικό στην πόρτα της ελληνοορθόδοξης εκκλησίας της Αγίας Τριάδας και έβαλε φωτιά.Το άτομο συνελήφθη από την δημοτική αστυνομία.
Η πόρτα που άρπαξε φωτιά σβήστηκε από άτομα στην περιοχή και από την πυροσβεστική.
Το περιστατικό κυκλοφόρησε και στο Youtube.
O Κωνσταντίνος Κιρατζόπουλος-υπάλληλος του βακουφίου στο οποίο υπάγεται η εκκλησία σε δήλωση του σε δημοσιογράφους ανέφερε πως ο δράστης του είπε πως είδε στο όνειρό του τον Ιησού και ότι προσπάθησε να κάψει την πόρτα.
Bianet.org  10/6/2015
Σχόλιο: Μόνιμη και βολική πάντα αυτή η δικαιολογία των ψυχολογικών προβλημάτων του δράστη… 

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Εκφυλισμός
*το άρθρο πρωτοδημοσιεύτηκε στις 11/5/2014

Στο χθεσινό πανηγυράκι της Γιουροβίζιον πρώτευσε ένα τραβεστί από την Αυστρία,που ως εικόνα ήταν του- λάχιστον αποκρουστική.Πάει να καθιερωθεί σε αυτόν τον θεσμό η αποθέωση τς σαχλαμάρας και η "νομιμο- ποίηση" της ανωμαλίας.
Σε μια παλαιότερη κοινωνιολογική πραγματεία μου είχα θέσει το θέμα της επέλασης του gay style.Απ' ότι φαίνεται έχουν γίνει βήματα προς το gay status.Δεν είναι τυχαίο.
Μεγάλοι διανοητές του 20ου αιώνα (φιλόσοφοι και ψυχολόγοι) που είχαν διαβλέψει το φαινόμενο,είχαν ορίσει την σεξουαλική οικονομία,παράλλη- λα με την πολιτική οικονομία.
Σύμφωνα με αυτή,για να το πω με δυο αράδες,ο νέος δουλοπάροικος δεν πρέπει να απωλέσει μόνο την ταξική συνείδησή του και την όποια αγωνι- στικότητά του,αλλά σταδιακά να αλλοτριωθούν και όσα συγκροτούν την ατομική υπόστασή του,όπως το φύλο.
Πρέπει να χτυπηθούν και η αρρενωπότητα και η θηλυκότητα.Πρέπει να προκύψει ένας μπάσταρδος φυλετικός ενδιάμεσος τύπος.
Στην ουσία,πρέπει να αδρανοποιηθεί διά της πλήρους χειραγώγησης,υπο- ταγής και εκφύλισης η πολιτική αντίδραση.
Η κοινωνική αποδοχή σήμερα της ομοφυλοφιλίας δεν σημαίνει ότι το κάθε αδελφάτο θα επιβάλει αισθητι- κή,πρότυπα και προτάγματα.
Βιώνουμε μιαν εξέλιξη,έναν μετασχηματισμό ηθών και εθίμων.
Θα καταλήξουμε άραγε όλοι μας χειροκροτητές (ή συμμετέχοντες) σε gay parades;

Γιάννης Βασ. Πέππας,Φιλόλογος-Συγγραφέας

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2015

Αριστερά & Έθνος

Ο καθηγητής Κ. Βεργόπουλος («Ελευθεροτυπία», 2/5/14) για τη σχέση αριστεράς και έθνους:

«Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη υπονομεύονται σήμερα από δύο αναπάντεχες πλευρές: την «εξατομίκευση» και την «κοινοτικοποίηση».Στην πρώτη,συρρικνώνονται στο άτομο και στον ατομικισμό,ενώ ο άνθρωπος έχει επίσης συλλογικά δικαιώματα,την ένταξη σε ευρύτερα σύνολα και συλλογικές δράσεις.Το συ- νεταιρίζεσθαι και απεργείν αποτελούν επίσης μέρος των ανθρώπινων δικαιωμάτων.Η πολιτιστική ταυτότητα, η εθνική και εδαφική ακεραιότητα και ασφάλεια αποτελούν αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα.
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι τα εθνικά ζητήματα είναι πλέον παρωχημένα.Ωστόσο,εξ αιτίας τους,απειλείται σή- μερα τρίτος παγκόσμιος πόλεμος.Από την άλλη,για τις ποικίλες μειονότητες, κάποιοι αξιώνουν εξαιρέσεις από τους δημοκρατικούς κανόνες καθολικής ισχύος.Ακραία περίπτωση η μουσουλμανική «σαρία»,που κάποιοι δι- εκδικούν για τη μειονότητά τους,σε απόκλιση από τους δημοκρατικούς νόμους του κράτους που ισχύουν για όλους.Με τη σημερινή έξαρση των ποικίλων «κοινοτισμών»,υπονομεύεται ο νόμος της δημοκρατικής βούλη- σης και η κοινωνία κερματίζεται σε υποδιαιρέσεις με ξεχωριστούς νόμους για κάθε μία.Από αρχαιοτάτων χρόνων,οι μεγάλες δυνάμεις χρησιμοποιούν το «διαίρει και βασίλευε»,προκειμένου να υποτάσσουν μειονό- τητες και πλειονότητες στο δικό τους νόμο.Στις τοπικές διενέξεις,που η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία υπέθαλπε,η ίδια υποστήριζε πάντα τον αδύναμο εναντίον του ισχυρού,προκειμένου να επιβάλλεται σε αμφοτέρους.Το αυτό έπραττε η γηραιά Αλβιών και συνεχίζουν σήμερα οι επίγονοί της.
Παράδοξο είναι ότι κάποιοι άνθρωποι της Αριστεράς υποστηρίζουν σήμερα μονόπλευρα τα δικαιώματα της κάθε «ετερότητος»,ενώ ταυτόχρονα διαβάλλουν ως «εθνικιστικά» αυτά της δημοκρατικής πολιτείας για όλους. Με «αριστερή» αυτάρκεια και έπαρση, απορρίπτουν ως «εθνικισμό» την ανάγκη και το δικαίωμα των απλών ανθρώπων για ένταξη στην πλειονότητα,στο εθνικό σύνολο,ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν την ένταξη σε μειονότητες,αφού το πρώτο κηρύσσεται «αντιδραστικό»,ενώ το δεύτερο «προοδευτικό».Διαβεβαιώνουν πως ό,τι είναι «εθνικό» αποτελεί πλασματικό προϊόν του «βαθέος κράτους και των μυστικών υπηρεσιών»,ενώ ό,τι «μειονοτικό» είναι «συμπαγές» και συνεπώς «γνήσιο».Φυσικά,συμπαγή πράγματα δεν υπάρχουν παρά μόνο στη φαντασία εμπόρων και μεταπρατών.Ακόμη και τα πλέον «συμπαγή» διαπερνώνται από αντιφάσεις μοιραίες και αξεπέραστες.Αν οι άρχουσες τάξεις και οι αντίστοιχες μυστικές υπηρεσίες χειραγωγούν τα φρο- νήματα των πολιτών,είτε «εθνικά» είτε «μειονοτικά»,αυτό δεν συνεπάγεται ότι τα φρονήματα δεν υπάρχουν αφ’ εαυτών.Δεν είναι λίγες φορές που τα εθνοτικά φρονήματα,είτε πλειονοτήτων είτε μειονοτήτων,συγκρού- στηκαν με τις εξουσίες.Στο 19ο αιώνα,εθνικές διεκδικήσεις ωρίμασαν τις κοινωνικές συνειδήσεις.Οι πρωτοπό- ροι στα εθνικά ζητήματα ήσαν και στα κοινωνικά.Οι Ματσίνι (1805-1872) και Γκαριμπάλντι (1807-1882) στην Ιταλία,ο Χοσέ Μαρτί (1853-1895) στη Λατινική Αμερική.Στην Ελλάδα,οι ριζοσπάστες του19ου αιώνα,όπως ο Ρόκκος Χοϊδάς (1830-1890),συγκρούστηκαν με τις εξουσίες,τόσο στα εθνικά όσο και στα κοινωνικά ζητήματα.Το ΕΑΜ στην Κατοχή συνδύασε την εθνική ευαισθησία με την κοινωνική.Ακόμη,η Παρισινή Κομμούνα (1871), κορυφαίο κοινωνικό γεγονός,από την εθνική ταπείνωση προέκυψε,λόγω της εισβολής των γερμανικών στρατευμάτων μέχρι το Παρίσι και ως λαϊκή καταγγελία της παράδοσης της γαλλικής άρχουσας τάξης στους κατακτητές.(...) Όπως σημείωνε ο ιστορικός ηγέτης του σοσιαλισμού Ζαν Ζορές (1859-1914), ο προλετάριος που χάνει τα πάντα,αναδιπλώνεται μοιραία στο έσχατο που του απομένει: στο σύνολο των ομοίων του,στην πατρίδα,στην κοινωνία,στην εθνική ταυτότητα.Οι προλετάριοι έχουν πατρίδα,επειδή δεν έχουν τίποτε άλλο,το κεφάλαιο δεν έχει,επειδή έχει όλα τα άλλα. Το παρελθόν δεν είναι παρωχημένο,αλλά πάντοτε παρόν.Ο ίδιος συμπλήρωνε: ο προλεταριακός διεθνισμός προϋποθέτει όχι την κατάργηση των πατρίδων,αλλά την υπερά- σπισή τους: αλληλεγγύη μεταξύ προλετάριων όλων των χωρών,όχι του κόσμου γενικά.Εάν αγνοηθούν οι χώρες,τα έθνη,ο διεθνισμός αποβαίνει κενή λέξη.Το προλεταριάτο,τόνιζε ο Μαρξ,δεν προασπίζεται μόνον το συμφέρον του,αλλά αναδεικνύει ότι αυτό ταυτίζεται με το συμφέρον ολόκληρης της κοινωνίας.
Οσάκις η Αριστερά αναλαμβάνει τον πατριωτισμό,ηγεμονεύει. Οσάκις τον αποποιείται,εύκολα διαβάλλεται ως «συντεχνιακή».Εάν η «πατρίδα» και η «ταυτότητα» θεωρηθούν απατηλά «ιδεολογήματα» μεγάλων αφηγή- σεων,γιατί το αυτό να μην ισχύει επίσης για το μέγιστο ιδεολόγημα της «αποϊδεολογικοποιημένης» εποχής μας: την υποθετική,δυσλειτουργική και κατ’ εξοχήν προβληματική,ακόμη και για τον καπιταλισμό, «παγκοσμιοποίηση»;

Σχόλιο Γιάννη Β. Πέππα: Ο κ. Βεργόπουλος θέτει προ ερωτημάτων και ευθυνών τα γνωστά αναχρονιστικά μονοπάτια του αγκυλωμένου κοντόφθαλμου αριστερού οικονομισμού.Το Έθνος δεν είναι «κατασκευή» κά- ποιων,αλλά κοσμολογική οντότητα,αφετηριακή νομοτέλεια,ο  ίδιος το γνωρίζει καλλίτερα από όλους.
Η εμμονή της σύγχρονης αυτοπροσδιοριζόμενης ως «αριστερής διανόησης» σε ανατροπές της φυσικής τάξης, σε αποθέωση του «ταξικού παράγοντα» ως εργαλείου ιδεολογικής ανάλυσης και σε μια μανιχαϊστική,πολω- τική αντίληψη της κοινωνικής κινητικότητας την οδηγεί σε αλλεπάλληλες πολιτικές ήττες και τα αποδυ- ναμωμένα λαϊκά σύνολα,χωρίς συνείδηση πατριωτικής αυτο-οργάνωσης,πελαγοδρομούν ανυπεράσπιστα μπροστά στα στόχαστρα του τεχνογιαπισμού και της αχαλίνωτης κερδοσκοπίας των νεοταξιτών εμπόρων. 

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

ΟΠΟΥ ΚΙ ΑΝ ΣΚΑΨΕΙΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ,ΒΓΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ…

H ¨ιστορία¨ εκτίθεται στην αυλή της


Η Ντιλτζί έχει μουσείο στην αυλή της,καθώς όταν,για να κατασκευάσει σπίτι,βρήκε τυχαία μωσαϊκό,κάτι που συνετέλεσε στο να αναλάβει καθήκοντα σκοπού αρχαίας πόλης.Στο σπίτι της Χατούν Ντιλτζί που ζει στο χωριό Ντιλέκαγια των Αδάνων,με άδεια από την αρχαιολογική παρατίθενται αρχαιολογικά μνημεία ρωμαϊκής περιόδου.Η αυλή του σπιτιού της στο χωριό Ντιλέκαγια θυμίζει ανοιχτό μουσείο καθώς υπάρχουν πολλά αρχαία μνημεία,όπως σαρκοφάγοι,αγάλματα,κίονες και ανάγλυφα.  ...  Η Ντιλτζί συνέχισε λέγοντας: 
Αποφασίσαμε να κάνουμε ένα σπίτι.Καθαρίζοντας την περιοχή βρήκαμε το μωσαϊκό με τα ψάρια.Ενημερώσαμε τους αρμόδιους.Ως ανταμοιβή μας έδωσαν 500 λίρες και μας ζήτησαν να κάνουμε το σπίτι λίγο πιο μπροστά.Όταν σκάβαμε για τα θεμέλια του δεύτερου σπιτιού βρήκαμε ένα άλλο μωσαϊκό.Οι αρμόδιοι μετά την έρευνα μας είπαν μας βρήκαμε το μωσαϊκό της πριγκίπισσας.Ο νομάρχης συνεχάρη τον άντρα μου και του πρότεινε να γίνει εδώ φύλακας.Μας έδωσε κρατική φορεσιά,όπλο και έτσι μειώθηκε το βάσανο του πως θα τα βγάλουμε πέρα. 
Η Ντιλτζί λέει πως μετά από λίγα χρόνια πήραν και την ίδια ως φύλακα και ότι από τότε ως τώρα αγωνίζεται κατά των αρχαιοκάπηλων και των χρυσοθήρων.Η Ντιλτζί δηλώνει πως σε αυτό το θέμα δεν εμπιστεύομαι ούτε τον γιο μου.

Εφ. Γιουρτ  28/5/2015
Σχόλιο: Ρωμαϊκή περίοδος ; Χμμ…. Πραγματικά, έτσι άλλωστε φαίνεται κι από τα γράμματα….

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Ιλιάδα, μετάφραση α)Ν. Καζαντζάκη–Ι. Θ. Κακριδή β)Ι. Πολυλά γ)Αλ. Πάλλη.

Μια λειτουργική,οργανωμένη απόδοση αυτών των τριών εκδοτικών εγχειρημάτων υπάρχει εδώ.

Αν θέλετε να πλουτίσετε την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σας με το έργο των πρώτων (απ΄ όπου και η φωτογραφία),κατεβάστε το σχετικό pdf.Τέλος,παρατίθεται μια σύντομη κριτική προσέγγιση των τριών αποδόσεων στη νεοελληνική.

ΑΦΙΣΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΕΟΡΤΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

30-mayis-2015-istanbulun-fethi-562-yili-kutlamalari-yenikapi-gosterileri-izle--istanbulun-fethi-cumhurbaskani-erdogan-konusmasi-canli-yayin-trt--21317529659644fetihfft16_mf5693324 headline

images (1) images istanbul_da_fetih_soleni_erdogan_davutoglu_mgd_haber_gundem_guncel_650x366_images_photo_mgd123_m041028istanbul_fetih_senlikleri_24_haber_tv_canli_izle_562_yil_sonra_yeniden_dirilis_yeniden_yukselis_h10807_a645cistanbulda_fethin_562_yil_coskusu_h111045_0695fresized_2cdf9-495eistanbulfethi
Η Τουρκία σαν κοινωνία,σαν κράτος και κυρίως σαν ιδεολογία δεν έχει καμία σχέση με Ελλάδα.Αυτοί έχουν άλλα θετικά και άλλα αρνητικά.
Σε προεκλογικό σποτ οι Ερντογάν και Νταβούτογλου κάλεσαν τον κόσμο να μετάσχει στους εορτασμούς για την 562η επέτειο της άλωσης της Πόλης μας.                              Πως είναι στην Ελλάδα;     ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ !                         Στο βίντεο ο εκφωνητής που ακούγεται λέει τα εξής: ¨H Κωνσταντινούπολη οπωσδήποτε θα κατακτηθεί.Ο στρατηγός που θα την καταλάβει τι ωραίος στρατηγός.Και ο στρατός που θα την καταλάβει τι ωραίος στρατός είναι.¨ (σημ. μεταφρ: ρήση που φέρεται να λέχθηκε από τον προφήτη Μωάμεθ¨).Με πνεύμα ανάστασης και ανερχόμενης ισχύος γιορτάζουμε με ενθουσιασμό την 562η χρονιά της άλωσης που έκλεισε μια εποχή και άνοιξε μια άλλη.Πάμε όλοι στο Γενί Καπί όπου θα γίνει ο λαμπρός εορτασμός της άλωσης με την συμμετοχή του κυρίου προέδρου της Δημοκρατίας μας και του κυρίου πρωθυπουργού.                                                                                                 Εμπρός Κωνσταντινούπολη !     Να συναντηθούμε στις 17:30 της 30ης Μαίου στον χώρο συγκεντρώσεων στην ακτή του Γενίκαπι.  Όλοι μαζί να βιώσουμε τον ενθουσιασμό της άλωσης !